تجربه‌هاي كاري يك پرستار ايراني در كانادا

در گفت‌وگو با اين پرستار تشريح شد

 

 در سال‌های گذشته کشور کانادا به‌منظور تأمین نیازهای خود در بخش پرستاری برنامه‌ ویژه‌ای را برای جذب پرستاران مجرب از نقاط مختلف جهان تدارک دیده است. این موضوع سبب شده  تا سالانه از کشورمان نیز تعدادی از پرستاران عزم سفرکرده و راهی این کشور شوند.
بااین‌وجود در مواردی مشاهده می‌شود که آن‌ها در این مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به همین جهت و  برای آشنایی با وضعیت پرستاران در کشور کانادا با احمدرضا باکی جعفر زاده که سال‌هاست در این کشور به‌عنوان پرستار مشغـــول به کار است به گفت‌وگو نشستیم.
وی که در سال 1366 وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شده است، توانسته پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل تسلط به زبان ایتالیایی به‌عنوان مسئول درمانگاه با شرکت‌های ایتالیایی فعالیت خود را در این عرصه شروع  کند.
او همچنین سابقه کار پرستاری در چند کشور حوزه خلیج‌فارس منجمله کویت را در پرونده خود دارد و پس از اخذ ویزای کار کشور کانادا در سال 2004 از سال 2006 در این کشور در حرفه پرستاری مشغول به فعالیت است.

 

پرستاري يکي از مشاغل مهم کانادا
اين پرستار شاغل در کانادا در گفتوگو با خبرنگار ما  از پرستاري بهعنوان يکي از مشاغل مهم کانادا نام برد و در رابطه با شرايط کاري اين حرفه در اين کشور گفت: اين شغل به دليل مسئوليتهاي زيادي که دارد همانند بيشتر رشتههاي گروه پزشکي و بعضي رشتههاي مهندسي در کانادا نيازمند کسب مجوز اشتغال (رجيستر) است.
وي ادامه داد: بنابراين شما حتي اگر مدرک دکتري رشته پرستاري را نيز داشته باشيد تا وقتيکه مجوز نگيريد(RN) نميتوانيد در اين کشور مشغول به کار شويد.
اين پرستار ايراني شاغل در کانادا با اشاره به اينکه در کانادا کسي بدون داشتن RN اجازه کار در حرفه پرستاري را ندارد افزود: حتي استفاده کردن از عنوان پرستار زماني که مدرک RN نداشته باشيد جرم است.

 

پرستاران براي اشتغال در کانادا از کجا شروع کنند؟
او در ادامه به مشکلاتي که خود در بدو ورود به کانادا براي اشتغال بهعنوان يک پرستار با آنها مواجه بود اشاره کرد و گفت: متأسفانه در آن زمان کسي نبود که بتوانيم از او اطلاعات دريافت کنم و به همين دليل پس از کسب مجوز اشتغال (رجيستر) تصميم گرفتم به ديگران نيز در اين مسير کمک کنم.
اين پرستار شاغل در کانادا با اشاره به اينکه در همين زمينه به حدود 200 نفر از پرستاران متقاضي اشتغال در کانادا که بسياري از آنها را تاکنون نديدهام بهصورت تلفني مشاوره دادم افزود: براي همين اقدامات از سوي Chau Michael ، وزير مهاجرت و شهروندي کانادا توانستم جايزه دريافت کنم.
باکي جعفرزاده اولين مشکل کساني را که ميخواهند در کشور کانادا در حرفه پرستاري فعاليت کنند را اين موضوع دانست که آنها نميدانند که از کجا شروع کنند .
 او ادامـــه داد:  بسياري فقـــــط مدرک تحصيلي در رشتـه پرستاري دارند و فکر ميکننـــد که ميتوانند فقط بهواسطه داشتن اين مدرک در کشور کانادا کار کنند، اما کسب مجوز اشتغال(رجيستر) پروسهاي زمانبر است که از سال گذشته اين روند کمي سختتر و زمانبرتر شده است. 
 اين پرستار با اشاره به اينکه  کساني که بتوانند مجوز کار در کشور کانادا را دريافت کنند جايگاه اجتماعي بسيار خوبي کسب ميکنند افزود: پرستاري حرفهاي است که مردم کاملاً آن را ميشناسند و به آن احترام ميگذارند.

 

درآمد مناسب پرستاران در کشور کانادا
وي با اشاره به اينکه پرستاران در کشور کانادا ازنظر درآمدي نيز در مقايسه با ديگر شغلهاي همسطح درآمد بالاتر دارند ادامه داد: فرصتهاي شغلي نيز براي اين حرفه در کانادا بسيار است و اگر شما د ر 24 ساعت روز بخواهيد 27 ساعت نيز کارکنيد، کار وجود دارد.
اين پرستار شاغل در کانادا با اشاره به اينکه از سال گذشته يکفاصله زيادي بين تعداد بازنشستگي پرستاران و يا تعداد کساني که از اين حرفه خارج ميشوند با نيازهاي کانادا به اين شغل به وجود آمده است افزود: خود دولت کانادا اين کمبودها را از سال 2010 متوجه شده و براي جبران، جذب رشته پرستاري را افزايش داده است.
وي افزود: در همين زمينه دولت کانادا اعلام کرد اگر کسي در رشته پرستاري تحصيل کند و پس از گرفتن RN، شش ماه پس از فارغالتحصيلي نتواند کار پيدا کند، دولت متعهد ميشود که حداقل حقوق را که حدود 40 هزار دلار در سال است را تا زمان اشتغال به آنها پرداخت کند.

 

سيستم پذيرش پرستاران در بيمارستانها کشور کانادا
باکي جعفر زاده با اشاره به اينکـــــه سيستم بيمارستانهــا در کشور کانادا بهصورت دولتي است از دو روش جذب پرستاران در اين کشور توسط بيمارستانهايکانادا خبر داد و گفـــــــت: برخي بيمارستانها ترجيح ميدهند در ابتدا از ميان پرستاراني که تازه فارغالتحصيل ميشوند جذب داشته باشند و سياست برخي ديگر نيز جذب پرستاران باسابقهاي است که از کشورهاي ديگر ميآيند.
وي بابيان اينکه در کشور کانادا 

هيچ تفاوتي بين پرستاران کشورهاي مختلف وجود ندارد افزود: هرکسي بهتر کار کند قطعاً در کارش پيشرفت ميکند .
او همچنين با انتقاد از کساني که اين موضوع را مطرح ميکنند که پرستاران باحجاب اسلامي اجازه کار در کانادا را ندارند عنوان کرد: اين موضوع اصلاً صحت ندارد و پرستاران در اين کشور ميتوانند باحجاب فعاليت کنند.

پرستاران در کانادا در چه بخشهايي ميتوانند فعاليت کنند؟ 
اين پرستار ادامه داد: همچنين تا زماني که پرستاران در کشور کانادا اجازه کار را به دست نياورند ميتوانند در کارهاي مشابه پرستاري فعاليت خود را ادامه دهند که حقوق مناسبي نيز دارد.
او در پاسخ به اين سؤال ما که پرستاران در اين کشور در چه بخشهايي ميتوانند فعاليت کنند؟ گفت : بهغيراز بيمارستانها، پرستاران ميتوانند در مدارس، دانشگاهها يا بهعنوان محقق فعاليت کنند، زيرا در اينجا تيم تحقيقاتي بدون حضور پرستاران معني ندارد. 
همچنين آنها ميتوانند پرستار پروازي باشند و يا ادامه تحصيل دهند و در رشتههاي ديگر پزشکي و ... در مقاطع بالاتر تحصيل کنند.

شيوه نامناسب اطلاعرساني 
به پرستاران  متقاضي کار در خارج از کشور
وي در ادامه از شيوه اطلاعرساني به پرستاران متقاضي کار در خارج از کشور انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در مواردي مشاهده ميشود که اطلاعات دقيقي به متقاضيان ارائه نميدهند.
وي با ذکر مثالي در اين رابطه گفت: در تبليغات مشاهده ميشود که متقاضيان کسب RN در کشورهاي مختلف را بهصورت يکجا آموزش ميدهند و از آن بدتر کسي اين آموزشها را ارائه ميدهد که خود رجيستر هيچ کشوري نيست.
اين پرستار بابيان اينکه آزمونRN  در کشورهاي مختلف متفاوت است افزود: در مواردي نيز بهدروغ ميگويند که با برگزاري دوره در کيش آنجا شمارا رجيستر ميکنيم. درصورتيکه براي رجيستر شدن و کسب مجوز کار حتماً بايد در آن کشور موردنظر حضور فيزيکي داشته باشيد.

تغييرات قوانين جذب پرستاران در کشور کانادا
اين پرستار شاغل در کانادا در ادامه به تغييرات قوانين جذب پرستاران در کشور کانادا اشاره کرد و گفت:براي آزمون RN تا سال 2015 متقاضيان در سال تا شش نوبت ميتوانستند امتحان دهند که در حال حاضر به سه نوبت کاهشيافته است؛ البته يکسري تغييرات ديگري اعمالشده که ازجمله آنها اين است که مثلاً هماکنون فقط مدرک زبان آيلتس را قبول ميکنند .
همچنين پرستاران حتماً بايد در امتحاني به نام Osce exame  شرکت کنند که پروسهاي زمانبر است و درگذشته پرستاران ميتوانستند در 5 تا 6 ماه مدرک لازم براي اشتغال را دريافت کنند که حال با اين شرايط زمان بيشتري بايد سپري شود.
اين پرستار در ادامه بابيان اينکه سختتر شدن قوانين سبب شد تا با برپايي يک کنفرانس براي پرستاران خارجي اين فرايند را تشريح کنيم افزود: خود من سخنران اصلي اين همايش بودن و در اين همايش مسئولان CNO همچون خانمجانت اندرسون و جين آگوستين که درواقع مدير موسسهاي است که وظيفه بررسي شکايت از مقامهاي دولتي کانادا  را بر عهده داد در همايش فوق شرکت داشتند.
وي بابيان اينکه در آن همايش مطرح کرديم که اين فرايند ممکن است سبب منصرف شدن پرستاران در مسير شود، ادامه داد: در همــــين همايش از دکتر Dr Eric Hosicim مدير بهداشت کانادا بهعنوان اولين پرستاران ايراني جايزه دريافت کردم.
او در رابطه با جوايزي که تاکنون دريافت کرده است گفت : يکي از جوايز Best international EDUCATED است که به بهترين پرستاراني داده ميشود که خارج از کانادا فارغالتحصيل شدهاند که من در سال 2014 آن را دريافت کردم. 
همچنين جايزه Kirsh Award HUMANITARIAN  را نيز بيمارستان بدون توجه به اينکه شما پزشک، پرستار و يا محقق هستيد، جهت ارائه خدمات مناسب به بيماران اعطا ميکند که من 5 سال کانديداي اين جايزه بودم و در سال 2013 آن را دريافت نمودم.
اين پرستار همچنين به تلاشهاي خود جهت تسهيل اشتغال پرستاران در کانادا اشاره کرد و گفت: نتيجه اين شد که ديگر براي کسب مجوز نياز به تجربه کار در کانادا اجباري نيست.
وي در پايان اين گفتوگو افزود: اگر بهصورت خلاصه بگوييم، اگر شمار در کار خود وارد باشيد ميتوانيد در اين کشور پيشرفت کنيد که اين هم براي خود فرد و مملکتش مفيد است. 
 

گفتوگو: امين بلندهمت


این مطلب را به اشتراک بگذارید


پرستار ايراني آقاي باكي
نخست وزير مجارستان پديده مهاجرت را يك «زهر كشنده» خواند

نخست وزير مجارستان پديده مهاجرت را يك «زهر كشنده» ...

وي معتقد است ، مهاجرت يك راه حل براي كشورش نيست ...

كمپ پناهجويان استراليا برابر با تعريف شكنجه است

كمپ پناهجويان استراليا برابر با تعريف شكنجه است

عفو بين‌الملل امروز (دوشنبه) درگزارشي اعلام كرد

اسپانيا به ركورد 10 ميليون گردشگر در ماه رسيد

اسپانيا به ركورد 10 ميليون گردشگر در ماه رسيد

توريسم اسپانيا ركورد ديگري از خود بر جاي گذاشت

*  
*    
*  
تصویر امنیتی  
در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

Mogo با داشتن نزديك به نيم ميليون نفر مشتري، داراي يك مزيت دائمي به عنوان يك برند تثبيت شده در كانادا مي باشد.
بهاي بهانه

بهاي بهانه

راستي آزمايي يا تشويق به پناهندگي
10 شغل پر درآمد در كانادا

10 شغل پر درآمد در كانادا

مطابق با جديدترين برسي هاي در سال 2017
چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

حدود 28 درصد از ساعات كاري هفتگي صرف ارسال و دريافت ايميل مي شود
كمترين ميزان ماليات بر سود  كسب و كارها در جهان

كمترين ميزان ماليات بر سود كسب و كارها در جهان

در برخي كشور ها ماليات بر سود كسب و كارها بسيار ناچيز است و دولت سهم كمي را دريافت مي كند
كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه شاهد تعطيلات عمومي بسياري در هر سال مي باشند
توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

معرفي بهترين دانشگاه هاي آزاد كشور بلغارستان
نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

قديمي ترين مدرسه فني بين المللي در بلغارستان
8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

براي بالا بردن سطح زبان خود اين هشت گام را دنبال كنيد
7 دليل براي تحصيل در سوئد

7 دليل براي تحصيل در سوئد

آيا مي دانستيد كه سوئد ميزبان بعضي از معتبرترين دانشگاه هاي دنيا است؟
دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

هشت دانشگاه برتر در نيوزلند در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان، در رتبه هاي زير 450 قرار دارند
آشنايي با  نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آشنايي با نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آموزش‌وپرورش در استراليا تجربه‌اي براي كل عمر است
نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

منافع حاصل از تحصيل در استراليا به طور جدي تغييردهنده مسير زندگي است
هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

براي آزمون GRE آماده مي‌شويد؟ يا شايد فقط هنگامي‌كه مردم راجع به فارغ‌التحصيلي و پذيرش مدارس تجاري صحبت مي‌كنند به گوشتان خورده است؟
هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

(Société de transport de Montréal (STM
ارزانترين راه سفر به بلغارستان

ارزانترين راه سفر به بلغارستان

The Cheapest way to get to Bulgaria from Istanbul
جهاني ديگر به نام ژاپن

جهاني ديگر به نام ژاپن

متفاوت ترين كشور جهان از نگاه جهانگردان
سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

اولين تمدن اروپايي ها در بلغارستان شكل گرفت.
بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

اسكي در Bansko و ساير تفريح گاههاي بلغارستان رسما از يك هفته ي ديگر آغاز مي شود
مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

از اواسط ماه نوامبر تا پايان دسامبر، صوفيه پر ازعطر و بوي( نشانه هاي) كريسمس است.
مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم در كشورهاي ديگر به شدت ما را دوست دارند ...
مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

نمايشگاه ملي كانادا يا همان The Canadian National Exhibition – CNE بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادي است كه در نيمه دوم آگوست در شهر تورنتو برگزار مي‌شود
زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

تقريبا 60 ميليون ايتاليايي زبان در ايتاليا زندگي مي‌كنند، نيم ميليون در سوئيس كه يكي از چهار زبان رسمي آن ايتاليايي است و يك و نيم ميليون نفر هم در فرانسه و يوگسلاوي سابق
وسايل  مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

وسايل مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

اگر ميخواهيد در زمان ورود به كانادا با مشكلي روبه رو نشويد اين نكات را رعايت كنيد
سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

اين شهر جذاب و ديدني شناخته شده ترين و آشناترين افق‌هاي شهري دنيا را به خاطر بندرگاه مشهور خود دارد