این سایت با هدف تسهیل و تسریع امور مهاجرتی متقاضیان و بعنوان یک مرجع و بانک اطلاعاتی جامع با قابلیت بروزرسانی مطالب آن طراحی شده تا بتواند متقاضیان را ابتدا در مسیر یک تصمیم آگاهانه و پس از آن در جهت اخذ اقامت دائم راهنمایی و اطلاع رسانی نماید. اطلاعات بیشتر

Responsive image

هانی تنهایی

کارشناس و محقق

مهاجرت نیروی کار متخصص

و کار آفرین

Hani Tanhaee

Consultant and immigration expert

آیا دقیقه های باقیمانده را برنامه ریزی کرده اید؟


-1275
-3

دقایق باقیمانده تا پایان سال