بيش از صد پنجاه كشور دنيا در مراكش پيمان "مهاجرت امن، منظم و مرتب" سازمان ملل را امضا كردند

شمار مهاجراني در دنيا به دويست و پنجاه ميليون نفر رسيده است1397/09/19

نوسان در  GBP افزايش خوهد داشت.

پارلمان بريتانيا روز 11 دسامبر در مورد موافقتنامه خروج "Brexit" راي مي دهد.1397/09/19

اهداف جديد ايالت كبك براي سال 2019

بلند پروازانه باشد يا نه كبك به اين تعداد نيروي كار نياز دارد1397/09/15

پاسخ وزير مهاجرت كانادا به نگراني ايرانيان

تاخير در پرونده مهاجرتي ايرانيان بيش از ساير مليتهاست 1397/09/15

مرگ يكي از پناهجويان ساكن اردوگاه مرزي صربستان

در اردوگاه‌هاي پناهجويان روزنه‌ي اميدي وجود ندارد1397/09/14

پيشنهاد خانواده زندانيان آمريكايي در ايران براي لغو ويزاي بستگان مقامات ايراني

دو منبع نزديك به خانواده‌هاي آمريكايي‌هاي زنداني در ايران به NBC گفته‌اند كه اين خانواده‌ها از دولت ترامپ خواسته‌اند كه ويزاي آمريكا براي فرزندان مقامات عالي‌رتبه ايراني را رد كرده و باطل كند1397/09/13

تمديد مهلت ثبت نام دوره دكتري PHD

روز پنج‌شنبه 1۵ آذر 1397/09/12

آماري تكان دهنده درباره خشونت خانگي در آلمان منتشر شد كه بسياري را حيرت‌زده كرد

وقتي شب‌ها از ترس تجاوز جرات رفتن به دستشويي را نداشته باشي1397/09/05

در ميان كانادايي ها، كبكي ها  بر اين باورند كه نژاد پرستي كاهش خواهد يافت.

مردم كبك از جمله كساني هستند كه با ديدگاه خود نسبت به نژادپرستي، باعث كاهش درجه آن در كانادا شده اند1397/09/05

كاهش صدور ويزاي دانشجويي آمريكا براي ايرانيان به بهانه "امنيت ملي"

تحصيل در آمريكا روز به روز براي دانشجويان ايراني دشوارتر مي‌شود1397/09/05

 ۵ نوآوري كه در تدوين قانون چك

مسئله چك برگشتي به خلا‌هاي موجود در نظام‌هاي حقوقي و بانكي باز مي‌گردد1397/09/05